Brooklyn Soul Stew är ett Gävle-Uppsala baserat band som spelar spelar svängig soul från slutet av 60- och i början av 70-talet och bildades i början av 2010. Innan denna lyckosam...