Martin Timell är och förblir gladaste killen i TV-rutan.