Visartist specialitet västindisk musik och speciellt kalypso på svenska.