"Apopocalyps band" uttalas A pop o Calyps, startade 1982, av sångaren Benny Astor. Nytt album. 2013 hade vi 9 (!) låtar på bl a P4. Vi fokuserar på glad musik, upptempo reggae, s...