Suttung är ett grupp musiker som spelar medeltidsmusik och folkmusik på fiol/fiddla, nyckelharpa, slagverk, flöjter, svensk säckpipa, mandola m.m. Vi kan uppträda med alltifrån en...