Jessica är en trubadur med fler än 6 strängar på sin lyra!