Gott nytt år

2019 kommer innebära väldigt stora förändringar och förbättringar på Nöjestorget, vilket du som medlem kommer uppleva och möjligen inspireras av.

Vi har under 6 månader arbetat stenhårt för att få till det nya och vi börjar med att uppdatera hemsidan från 2005 till 2019 - en inte helt enkel omställning.

VI HAR LAGT VÅRA 1000 timmar... och ställer upp oss för att bättre kunna möta framtida utveckling och då ha möjligheten att vara först på plan för att erbjuda det bästa tänkbara.

Efter detta följer flera nya möjligheter, utvecklingar och inte minst en bättre och mer anpassad presentation av alla nöjen som vi representerar.

Med vänliga hälsningar
Ulf Bejerstrand med personal

Fyll i en förfrågan

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.